Starta ett företag som säljer kinesiska produkter

Kina är ett enormt land med uråldrig kultur, vilket innebär att det finns många intressanta produkter på den kinesiska marknaden. Som företagare kan du importera kinesiska varor och sälja dem på nätet, och på så vis dela med dig av den kinesiska kulturen till européer. Att starta en e-handel som säljer kinesiska produkter kan tyckas vara en enkel sak, men det finns mycket du behöver göra för att bli framgångsrik.

Många företagare väljer att använda sig av factoring för att förbättra företagets likviditet. En annan fördel är att det minskar administrationen. Factoring fungerar så att verksamheten säljer fakturorna som produktionen genererar till ett factoringbolag. Då får företaget betalt för fakturorna på en gång, vilket frigör kapital och ger ekonomiskt utrymme till nya projekt och investeringar.

Framgångsrika företag

Ett känt företag som säljer kinesiska produkter via internet är Wish. Det är i huvudsak en mobilapp som kunderna använder på Android och iOS, men den kan också användas på webben och har då ett mindre antal funktioner. Wish grundades år 2010 av Danny Zhang och Peter Szulczewski, som tidigare arbetat som programmerare på Yahoo! och Google. Wish har nu fler än 100 miljoner internationella användare som registrerat sig på tjänsten. Företaget är värderat till 11,2 miljarder dollar. När Wish grundades var det med syftet att låta användare spara produkter som fanns på andra sidor till en egen önskelista. Detta ersattes sedan med en plattform där olika säljare i form av fabriker från Kina kunde börja sälja produkter direkt från sin app till kunder över hela jorden. För varje transaktion som görs får Wish en procentandel.

Förbättra likviditeten

Likviditeten visas av företagets tillgängliga resurser för att betala utgifter och räkningar. Resultatet är skillnaden mellan verksamhetens intäkter och kostnader, och likviditeten är skillnaden mellan de pengar som går in i företaget och de som går ut. Att kunna sköta sina betalningar är en mycket viktig del i företagandet, och det brukar då benämnas som dålig eller god likviditet. Du kan förbättra likviditeten för ditt företag genom att se över kostnaderna. Som e-handlare som säljer kinesiska produkter kanske du inte behöver ha så stora initiala kostnader beroende på hur många produkter du säljer och av vilken sort.

Om du importerar och säljer dyra specialprodukter behöver du inte ha så många i lager. Kanske du väljer att som Wish sälja direkt från fabriken och endast vid beställning, vilket kan ta ner kostnaderna ytterligare. Då behöver du inte heller ha ett lager som kostar pengar i lagerhyra och uppvärmning. Det är klokt att i förväg göra en likviditetsbudget som visar företagets likviditet. Du bör också fakturera alla dina tjänster och varor snarast möjligt, där du kan ändra betalningsvillkor från en månad till två veckor.

Kina