Kinesiska alfabetet

Det kinesiska systemet för skrift är i en egentlig mening inte ett alfabete. Här talar man istället om skrifttecken, eller skriftsystem som är uppbygga av logogram. Dessa logogram sägs representera själva betydelsen. Ursprungligen var tecknen bilder och de härmade inte ljud i första hand. En del av tecken var bilder […]