Kinesisk kultur

Den kinesiska kulturen har en oavbruten historia på 5000 år. Det gör den till en av världens äldsta kulturer.

 

En kultur?
Är den kinesiska kulturen verkligen en kultur eller handlar det om flera. Måhända är det mest korrekta att se den som en kultur med en mängd olika subkulturer. Vi finner det som kallas för den kinesiska kulturen i Östasien, i de länder som kulturellt sett blivit influerade av Kina. Förutom Kina självt brukar följande länder inbegripas: Japan, Sydkorea, Nordkorea, Vietnam och Taiwan. Det inbegriper således ett stort område även om sedvänjor och traditioner kan variera rejält mellan olika regioner, städer och mindre orter.

 

Kinesisk kultur – komponenter
Kinesisk kultur innefattar olika komponenter. Allt från litteratur, filosofi, musik, dess kök, religioner, bildkonst och kampsporter med mera.

Inom den kinesiska kulturen vördas det skrivna ordet, nästintill vad som kännetecknar en kult. Det är här vi återfinner de konfucianska eller de taoistiska klassikerna.

Disciplinen filosofi ligger kineserna varmt om hjärtat sedan mer än 2 500 år. Det är ytterst välrenommerade och tunga klassiker som givit skola till den kinesiska kulturen och som givit avtryck även här i väst. Namn som Mo Zi, Konfucius, Mencius, Xun Zi, Lao Zi och Zhuang Zi känns måhända igen. Åtminstone ett par av dem. Genomgående för Kinas kejserliga imperium, var att konfucianism var den officiella filosofiska inriktningen. Med detta följde ett uttalat krav på att den som sökte få en plats inom den kejserliga byråkratin skulle kunna de konfucianska texterna. Gjorde man inte det behövde man heller inte göra sig något besvär. Ett tecken på att det i Kina fanns en väl utvecklad meritokrati.Kinesisk kultur 1

Man tror att den kinesiska teatern har sitt ursprung i förhistoriska schamanriter, vilket inte förefaller vara helt otroligt. Intressant är att det med kinesisk teater avses talade pjäser – av skådespelare.

Inom den traditionella teatern återfinns samma scenform. Detta oavsett om det är olika stilar innefattar scenformen sång, musik, dans, recitation, akrobatik och rörelser som samarbetar i det sceniska uttrycket. Vidare återkommer symbolik i klädernas, skäggens och hattarnas färg. Även avspeglas exempelvis olika karaktärer i hur och i vilka färger man är sminkad.

Förutom denna talade teater finns även dock-, skugg- och marionetteater.

 

Kinesisk kultur och kampsport
Bland andra länder så är det i Kina återfinns ursprunget till de österländska kampsporterna. De kinesiska kampsporterna går under benämningen Kung Fu eller Wushu.

 

Vett & etikett
Reser du till Kina är det bra att känna till att det är artigt att rapa på maten. Olika kroppsliga ljud och lukter är inget som kineser skyr. Här är det fullständigt naturligt att rapa då man är mätt. Kanske något att ta efter här hemma …

Något som också ses som hälsosamt är att harkla sig grundligt för att sedan spotta.