Den stora terrakottaarmén

Det är få som inte känner till terrakottaarmén, den enorma samlingen statyer som en gång i tiden tillhörde en kinesisk kejsare. Men historien är lite mer komplicerad än så, och betydligt mer intressant. Det är nämligen inte bara en konstsamling, utan en del av en nekropol, närmare bestämt den tillhörandes Kinas första kejsare, Qin Shi Huang. När han dog omkring år 200 f.Kr. avbildades hela hans armé för att skydda och tjäna honom i nästa liv, och totalt består armén av 8000 soldater, 130 vagnar och 670 hästar. De står alla perfekt uppradade, med tydlig rang, och även individuellt utformade ansikten – inte bara tusentals kopior, med andra ord. Förutom armén har man även hittat icke-soldater, som t.ex. akrobater, musiker och adelsmän, i separata kammare. Efter att ha legat ostörd i över tvåtusen år upptäcktes kejsarens gravkammare i mars 1974 av några bönder när de grävde en brunn. Gravkammaren har fascinerat världen ända sedan dess.

En massiv grav för en ung ledare

Kejsare Qin Shi Huang var bara tretton år gammal när han tog tronen, och bygget av gravkammaren påbörjades kort därefter, år 246 f.Kr. Totalt krävdes 700 000 arbetare för att bygga den. Enligt historikern Sima Qians skrifter begravdes kejsaren med palats och tjänare och fantastiska föremål, för att inte tala om hundra floder av kvicksilver och konstgjorda himlakroppar, allt för att göra viloplatsen så fantastisk som möjligt. Det var kejsaren själv som valde Liberget i Shaanxiprovinsen som sin eviga viloplats, till stor del tack vare dess rika tillgång på guld och fin jade. Sima Qian dokumenterade detta hundra år efter att gravkammaren stod klar, men höga halter av kvicksilver som hittats i jorden bekräftar åtminstone delar av hans skrifter. Med tanke på nekropolens totala yta av 98 km² är det inte svårt att tänka sig hur massivt och fantastiskt det en gång var, och trots att gravkammarens upptäckt först var ett fynd av amatörer, har utgrävningen senare gjorts på enorm skala. Fyra huvudsakliga kammare har hittats, men det finns ännu fler som hålls slutna för att inte riskera att förstöra insidan och dess skatter.

Mer än bara en armé

Terrakottaarmén är utan tvivel den mest kända delen av Qin Shi Huangs nekropol, och kanske den mest imponerade bara med tanke på antalet soldater. Varje soldats ansikte är som sagt unikt, men forskare har lyckats kartlägga tio grundläggande ansikten som utformats med vissa variationer hos dem alla. Varje staty är i naturlig storlek, alla med utmärkande tecken på rang och syfte. Officerare skiljer sig från knästående bågskyttar, vissa soldater har olika rustning med eller utan benskydd och vaddering, och vissa står med hästar. Det finns ett tydligt system i formationerna. Från början var statyerna målade i realistiska och vackra färger, och förutom detaljrikedomen har man även funnit vapen av olika slag. Användandet av metalldetektor och vidare analys har visat att exempelvis svärden innehåller legering av koppar, tenn och ämnen som nickel och magnesium. Tack vare dess tunt kromade yta har dessa svärd förblivit rostfria i tvåtusen år, och inskriptioner tyder även på att de sannolikt användes innan de begravdes. Fyrtio år efter dess upptäckt finns det så mycket kvar att utforska av denna fantastiska nekropol.