Den stora terrakottaarmén

Det är få som inte känner till terrakottaarmén, den enorma samlingen statyer som en gång i tiden tillhörde en kinesisk kejsare. Men historien är lite mer komplicerad än så, och betydligt mer intressant. Det är nämligen inte bara en konstsamling, utan en del av en nekropol, närmare bestämt den tillhörandes […]

Kina – ett land med naturtillgångar

Kina är ett stort land, både till ytan och till antalet invånare. Det är också ett land som har många värdefulla naturtillgångar. Olja, vattenkraft, tenn och koppar är bara några exempel på den rikedom som finns i landet. Även i Sverige bryts det koppar som är ett både vackert och […]

meeta