Kina – ett land med naturtillgångar

Kina är ett stort land, både till ytan och till antalet invånare. Det är också ett land som har många värdefulla naturtillgångar. Olja, vattenkraft, tenn och koppar är bara några exempel på den rikedom som finns i landet. Även i Sverige bryts det koppar som är ett både vackert och eftertraktat material. Under de senaste åren har det blivit en trend att inreda med just koppar. Allt från ljusstakar till lampskärmar tillverkas i metallen eller köp en nibe varmvattenberedare compact koppar för att sätta stilen även i exempelvis badrummet. Det är inte endast nämnda metaller som är trendiga och utvinns i Kina. Sedan omkring år 2007 är landet de största guldproducenterna i världen.

Naturtillgångarna stannar inom landet

År 2007 hittades ett nytt stort guldfynd i Kina. Fyndet gjordes i en provins på östkusten som heter Shandong och som också tidigare varit landets största område för tillgång på metallen. Det mesta guldet som bryts stannar i Kina, så även andra naturtillgångar som exempelvis kol och olja. Fortfarande använder invånarna sig av kol i stor utsträckning för att värma upp hemmen och för att hålla igång industrierna. Kolet bryts mestadels i norra Kina och även detta finns i rikliga mängder. Uppskattningsvis kommer tillgången på kol att räcka i 250 år. Problemet är att en stor del av det kol som utvinns är av låg kvalitet. En utmanare till kolet är oljan som erhålls i landets mer avlägsna och obefolkade områden som exempelvis Kinas nordvästra öknar. Utvinningen av naturtillgångarna sker i omkring tre fjärdedelar av landet, den sydvästra landsändan är ett undantag. Det beror på landets stora yta som skapar stora variationer i klimat och natur. Väst är förhållandevis torrt och består både av fjäll och torra områden. Den östra delen är mer frodig och här är jordbruket den vanligaste näringen.

Öppnade gränser är nyckeln

Landets skiftande natur bidrar till möjligheten att producera många olika naturtillgångar. Höjdskillnaderna och monsunvindarna har störst betydelse för landets klimat. Vintern är kall på grund av polarvindar och sommaren är ofta varm eller het när de tropiska vindarna sveper in över landet. Det är inte bara naturliga orsaker som påverkar landets klimat. Utvinningen av framförallt kol och olja har gett stora negativa effekter på miljön och klimatet. Några av världens mest luftförorenade städer finns i landet. Industrierna som än idag mestadels drivs av kol eller olja gör dessutom att vattentillgången minskar på grund av utsläpp. Trots problemen har Kinas ekonomi ändå kunnat växa sig bättre genom sina tillgångar. I kombination med att landet de senaste åren öppnat upp sina gränser mot utlandet har deras rika naturtillgångar kunnat ge ett stort tillskott till statskassan. Öppenheten mot omvärlden går kanske inte lika snabbt som många västländer önskar men sedan 2010 har Kina blivit världens näst största ekonomi. Det gör att många av de absolut fattigaste människorna har kunnat hjälpas ut ur sin situation men tyvärr lever fortfarande en stor del av Kinas befolkning i fattigdom.